atadūsis

atãdūsis sm. (1) 1. atsikvėpimas, kvapas; plg. atodūsis: Kurgi bėgi taip be kokio atãdūsio! Grž. 2. Blnk dūsavimas, dejavimas: Paaukštinom lygius laukelius aukštais kalneliais, sunkiais atadūsė̃liais! Kp. Vienais atadūsė̃liais gyvena (beverkšlendamas išverkia) Ds. 3. Š poilsis: Duok arkliams atãdūsį J.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.